ரெடி. ரெடி.. ரெடி.. நாங்க ரெடி. வண்டி ரெடி.. லோன் ரெடி... கூடுவாஞ்சேரி-ல வீடு வாங்க நீங்க ரெடியா?